Saturday, 25 June 2011

Hukum Qisas ( Hukum Allah) dan Takwa


Dan di dalam hukuman Qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa.
Surah Al Baqarah:179

No comments:

Post a Comment