Sunday, 26 June 2011

Balasan orang yang menyembunyikan kebenaran Allah (2)

Al baqarah


Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayat, sesudah Kami menerangkannya kepada manusia di dalam Kitab Suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk.

No comments:

Post a Comment