Thursday, 23 June 2011

Allah berkuasa melenyapkan kaum yang ingkar


Yaa Siin


Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka? Umat-umat yang telah binasa itu tidak kembali lagi kepada mereka (bahkan kembali kepada Kami, untuk menerima balasan). 

No comments:

Post a Comment