Keistimewaan

Kitab Al Quran mempunyai keistimewaan jika dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang lain.

  1. Al Quran membuatkan ringkasan dari ajaran-ajaran Ketuhanan yang pernah termuat di kitab-kitab terdahulu
  2. Ajaran-ajaran yang termuat dalam Al Quran adalah kalimat Allah yang terakhir untuk memberikan petunjuk dan pimpinan yang benar kepada umat manusia