Sumber Ilmu

  • Ilmu mengenal Allah
  • Ilmu mengenal akhirat
  • Ilmu mentadbir kehidupan dunia
  • Ilmu berkaitan hukum hakam
  • Ilmu sains